โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีแ …

ทุน Canada-ASEAN (SEED)2022-2023

https://iad.intaff.ku.ac.th/wo …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

https://iad.intaff.ku.ac.th/wo …

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภายใต้โครงการ Asian International Mobility for Students Programme (AIMS) ปี 2565

ส่งใบสมัครภายใน 4 กพ 65

ADMISSION 2022

More Information https://mis.g …

ทุน Erasmus ระดับ ป.ตรีและโท ณ Warsaw University of Life Sciences, Poland

สอบถามเพิ่มเติม https://shorte …

Ku Student Ambassador #4

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัคร น …

The Impact of the COID-19 Pandemic on Thailand’s Agriculture Export Flows

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังก …

ประกาศรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพ …

Using R for International Agricultural Trade Analysis

สัมมนาฝึกอบรม การใช้ ภาษา R สำ …