คณาจารย์ที่เกษียณ

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

อาจารย์

Ph.D. Candidate in Planning and Development, Aalborg University, present

Research interests/expertise: Rural Development, Renewable Energy, Agribusiness

email: fecodrs@ku.ac.th, tonklagroup@yahoo.com

วินัย พุทธกูล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural Education), University of Missouri-Columbia, USA

Research interests/expertise: Quantitative analysis in Agribusiness, Rural Development

email: fecownp@ku.ac.th