การประกวดGreenManureSeedPLATFORM

เชิญชวนบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินรวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 20 ทีมเท่านั้น

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร วันนี้ถึง – 19 เมษายน 2567

ณ กรมพัฒนาที่ดิน

กำหนดกา

24 เมษายน 2567 ชี้แจ้งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

8 พฤษภาคม 2567 รอบคัดเลือก

15 พฤษภาคม 2567 รอบชิงชนะเลิศ

รางวัล + โล่และเกียรติบัตร

ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รองชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชมเชย เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

soil.improve99@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.1760 ต่อ 2231