การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ ASIAFRICA Foundation กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติทางด้านวิชาการ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และการริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศในทวีปแอฟริกา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เวลาประเทศไทย) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กำหนดการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์