กิจกรรม OPEN HOUSE

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรขอเชิญร่วมกิจกรรม ” แนะนำหลักสูตร MAEAE MAB” OPEN HOUSEสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถลงชื่อได้ที่แบบฟอร์มลงชื่อออนไลน์ลิงก์นี้: https://forms.gle/H5zDFkitkgpYH1u37