ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

Leave A Reply