ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

”โทรศัพท์”

”02-942-8649-51″

โทรสาร

”อีเมล์”

”agribuseconku@gmail.com”

”Facebook”

”www.facebook.com/AgriEconKU”

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ (อาคาร ๒)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร