ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาลิทัวเนียและหลักสูตรวัฒนธรรมลิทัวเนียช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Vytautas Magnus University สาธารณรัฐลิทัวเนีย นิสิตจะได้รับยกเว้นคาธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาอีกจำนวน 600 ยูโร (ได้รับเมื่อเดินทางกลับถึงสถาบัน) นิสิตที่สนใจกรุณาติดต่อคุณธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาลิทัวเนียและหลักสูตรวัฒนธรรมลิทัวเนียช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Vytautas Magnus University สาธารณรัฐลิทัวเนีย นิสิตจะได้รับยกเว้นคาธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาอีกจำนวน 600 ยูโร (ได้รับเมื่อเดินทางกลับถึงสถาบัน) นิสิตที่สนใจกรุณาติดต่อคุณธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

Leave A Reply