ประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mab.eco.ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343 และ 0-2942-8524-5

โทรสาร : 0-2942-8046 ต่อ 802 และ 0-2942-8524

Email: fecoput@ku.ac.th ,fecosns@ku.ac.th, fecoadu@ku.ac.thLeave A Reply