ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา ข้อค้นพบจากงานวิจัย: เผาอ้อย…ทางเลือก…ทางรอด?

Download Press Release (ใบแถลงข่าว)

Download เอกสารบรรยาย

พบกับการ Live สด 
งานเสวนา ข้อค้นพบจากงานวิจัย
เผาอ้อย…ทางเลือก…ทางรอด
.
ส่งตรงภาพบรรยากาศตลอดงานเสวนา
จาก อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ในวันพุธที่ 6 มีนาคม นี้
ผ่านทาง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

ปักหมุดให้พร้อม ห้ามพลาด!!!

Leave A Reply