รายงานการประชุมปี 2567

ครั้งที่ 1/2567 กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 2/2567 กำหนดเป็นวันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 3/2567 กำหนดเป็นวันอังคาร 26 มีนาคม 2567