เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=25001

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  19 พ.ย.2564