เปิดรับสมัครทุน

“The Okazoki Kaheita International Scholarship Foundation”

เพื่อศึกษาต่อระดับป.โท ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครได้ถึง 15 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์