แผนที่งานรับปริญญา

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
📷 ซ้อมใหญ่ วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2563
📷 วันรับจริง วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

📷จุดจองภาพบัณฑิต
จุดที่ 1 ด้านข้างศูนย์เรียนรวม 4
จุดที่ 2 หน้าศูนย์หนังสือ มก.
📷📷📷จุดถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📷📷จุดให้บริการที่นั่งพัก และ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่) และ โรงอาหารกลาง 2 (บาร์ใหม่กว่า)

Cr: สำนักงานทรัพย์สิน มก

Leave A Reply