โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร “แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ : เพื่อทำวิทยานิพนธ์”

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร “แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ : เพื่อทำวิทยานิพนธ์” วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง EC 2104

Leave A Reply