โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา : กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565 ผู้สนใจส่งใบสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=24949