โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=25900