โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2564 และปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2564 และปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน Click

Leave A Reply