รายงานการประชุมปี 2566

ครั้งที่ 8/2566 กำหนดเป็นวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2566

ครั้งที่ 9/2566 กำหนดเป็นวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

ครั้งที่ 10/2566 กำหนดเป็นวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

ครั้งที่ 11/2566 กำหนดเป็นวันศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

ครั้งที่ 12/2566 กำหนดเป็นวันศุกร์ 22 ธันวาคม 2566