เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเสวนาพารู้ AgEcon Webinar

โดย Dr. Mercy Mwambi

ณ วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 1.30 ถึง 3.00 นาฬิกา

สามารถเข้าร่วมได้ ที่ http://ku-edu.webex.com/meet/agr.eco