ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 36,500 บาท ขึ้นกับประสบการณ์

วุฒิการศึกษา

1) วุฒิ ป.เอก หรือสาขาบริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ สาขาอื่นที่เกียวข้องหรือ

2) วุฒิ ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นโยบายสาธารณะ สุขภาพโภชนาการท่องเที่ยว กฏหมายธุรกิจ หรือระหว่างประเทศ ฯลฯ

  • ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี

ติดต่อสอบถาม คุณกชกร ธรรมโอรส โทร. 029428649-51 ต่อ 102

Download เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://are.eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2023/10/3ต.ค.66ประกาศขยายเวลา-การรับสมัครคัดเลือกพน.pdf

ใบสมัคร>>>https://are.eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2023/02/ใบสมัครสอบ.pdf

คำรับรอง>>>https://are.eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2023/02/คำรับรอง.pdf