เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Summer Course in Shizuoka University ประจำปี 2565

“Online Summer Program in Shizuoka University 2022”

เพื่อศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครได้ถึง 23 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์