เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Niigata University Summer Program ประจำปี 2565

“Niigata University Summer Program 2022”

เพื่อศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น สามารถสมัครได้ถึง 23 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์