โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565
ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการจัดกิจกรรม
  • ระยะเวลาแลกเปลี่ยน: ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ  1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้
  • 1 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
  • 2 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2565– สิงหาคม 2566
  • สิ้นสุดการรับสมัคร    ⇒ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์