ทุนเการศึกษาปริญญาโท สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ มก. ได้รับจากติดต่อขอความอนุเคราะห์ จาก สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (HRH)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนที่สถาบันการศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD)
ประเทศ : สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาโท
สาขา : 1. College of Engineering and Architecture
2. College of Health and Agricultural Sciences
3. College of Science
จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 2 ทุน หมดเขตรับสมัคร : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/ucd/

Leave A Reply