คณาจารย์ที่เกษียณ

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

อาจารย์

Ph.D. Candidate in Planning and Development, Aalborg University, present

Research interests/expertise: Rural Development, Renewable Energy, Agribusiness

email: fecodrs@ku.ac.th, tonklagroup@yahoo.com

วินัย พุทธกูล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural Education), University of Missouri-Columbia, USA

Research interests/expertise: Quantitative analysis in Agribusiness, Rural Development

Email: fecownp@ku.ac.th

ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics : Oklahoma State University, USA

Research interests/expertise and interests : Agricultural Finance, Project Analysis

E-mail: nongnooch.p@ku.th

รศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Labor Economics : Northeastern University, USA

Research interests/expertise: Agricultural Market, Quantitative Analysis

E-mail: fecopds@gmail.com


กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร